Nyheder


Bestyrelsesformand
Inge Beierholm
Præsentation
61780848

 Konstitueret formand

Referater fra møder.
Ansvarlig for mandags- og onssdags-tennis udendørs.
50+ Halsnæstræf
Se hele beskrivelsen
Kasserer
Sussi Witthøfft
Præsentation
28909397

Regnskab
Kontingenter
Medlemskartotek
Fondsansøgninger
Trænerkontakt

Se hele beskrivelsen
Bestyrelsesmedlem
Karen Sjelle
Præsentation
40133628

Kontakten til hjemmesiden
Banebooking i Klubmodul
FaceBook ansvarlig

 
 
 
 
 
 
 
Se hele beskrivelsen
Leif Pedersen
Præsentation
29711163

Vedligehold af baner og område
Reparation og indkøb af materialer
Vandingsanlæg
Maskinpark

Se hele beskrivelsen
Anne Marie Langer
Præsentation
Se hele beskrivelsen
Bestyrelsessuppleant
Kristina Christiansen
Præsentation
Se hele beskrivelsen
Vi takker vore sponsorer