Nyheder

Frederiksværk Tennisklub indkalder hermed til 

Ordinær generalforsamling torsdag den 29. februar kl. 19 i lokalet Kanalen, stueetagen på Skjoldborg, Valseværkstræde 5

 

Dagsorden for generalforsamlingen er følgende:

 1. Valg af dirigent
 2. Formandens beretning
 3. Kassereren fremlægger revideret regnskab
 4. Kassereren fremlægger budget
 5. Fastsættelse af kontingent
 6. Valg af bestyrelsesmedlemmer. På valg er Sussi Witthøfft og Michael Jensen. Begge modtager genvalg
 7. Valg af suppleanter. Pia Søbirk, Tina Købner Andersen og Peter Schøller Rasmussen modtager genvalg.
 8. Valg af revisor. Niels Blach modtager genvalg.
 9. Behandling af indkomne forslag. Forslagene skal være formanden i hænde senest 1 uge før generalforsamlingen.
 10. Orientering om flytteplanerne til Magleblik
 11. Eventuelt

 

Tennisklubben byder på et let traktement bestående af vin, øl/vand og snacks.

 

Venlig hilsen

Bestyrelsen

Hold i dag
Instagram
Vi takker vore sponsorer