Nyheder

 Ketcherhal: "Vi venter spændt"

Af Inge Beierholm, Frederiksværk Tennisklub

KOMMENTAR

Padeltennis er blevet en meget populær sportsgren, så mange tennisklubber i Danmark har etableret padelbaner. Også Frederiksværk Tennisklub har 1-2 udendørs padelbaner med i vores fremtidsplaner for klubben. Den nylig foreslåede spændende indendørshal til ketchersport har udover 4 tennisbaner, 6 badmintonbaner samt 10 bordtennisbaner også 2 padelbaner med i projektet.
Endvidere kan vi i Halsnæs Avis i uge 6 læse om en nystartet Halnæs Padel Klub, med 100 medlemmer på Facebook. Flot initiativ. Placering ? Nu kan politikerne ikke mere være i tvivl om, at Halsnæs Kommune bør etablere padelbaner. Spørgsmålet bliver, hvor de skal placeres.
Frederiksværk Tennisklub foreslår naturligvis, at de anlægges i tennisklubbens regi, ligesom vi gerne ser en indendørshal til ketchersport placeret i nærheden af Frederiksværk, så vores store gruppe af juniorer nemt kan deltage i vintertræning, samt at vi tilgodeser medlemmer fra Ølsted og Kregme Syd. Men beslutningen om en placering af både padelbaner og ketcherhal ligger naturligvis hos Halnæs Kommune.
Vi afventer spændt.

Vi takker vore sponsorer